III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 15630.
SĄD REJONOWY W KALISZU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 43/17 "of"
[BMSiG-14771/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Gertrudy Krause, PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 43/17 "of", syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 29.03.2018 r. plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej, który można przeglądać w sekretariacie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!