III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15642.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 828/16
[BMSiG-14760/2018]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UDZIAŁUW PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Syndyk masy upadłości Beaty Imińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 828/16) ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości lokalu mieszkalnego nr 93 znajdującego...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!