III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15647.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 80/16
[BMSiG-14908/2018]

Niniejszym zawiadamia się, że sędzia komisarz postanowieniem z dnia 22 marca 2018 roku dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Aleksandry Szymkiewicz, nr PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp 80/16), w ten sposób, że: w rubryce A sumę wszystkich uznanych...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!