III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15652.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1999-11-30 r., sygnatura akt: V GU 31/18
[BMSiG-14795/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, KRS 0000034285, w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika postanawia zabezpieczyć majątek dłużnika Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach KRS 0000034285, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej nr licencji Doradcy Restrukturyzacyjnego - 908; wysłuchać tymczasowego nadzorcę sądowego Agnieszkę Szufel-Figurską, zobowiązując ją do przesłania do sądu oświadczenia na piśmie w formie sprawozdania z czynności, w którym wskaże, czy podniesione we wniosku i załączonych do niego dokumentach okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości faktycznie zachodzą, jaki jest stan i wartość majątku dłużnika, jakie będą prawdopodobne koszty postępowania upadłościowego w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika oraz czy majątek dłużnika (po uwzględnieniu istniejących ewentualnie obciążeń hipotekę, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską wystarczy na zaspokojenie tych kosztów, a także czy jest prawdopodobne, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którym wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, okoliczności sprawy wskazują, ze zastosowanie przepisów o bezskuteczności zaskarżaniu czynności upadłego doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość kosztów - w terminie 3 tygodni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.