III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15656.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-15 r., sygnatura akt: V GUp 82/17
[BMSiG-14907/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu stalowowolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie stalowowolskim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
13 898

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek jawnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek jawnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
35 376

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Syndyk masy upadłości Zakładu Produkcji Listew Ozdobnych WER-RAMA Roman Wierzbowski, Anna Wierzbowska-Wicherska spółka jawna w Stalowej Woli, sygn. akt V GUp 82/17, sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie w trybie publicznego zaproszenia do składania ofert:

I. Zakład produkcyjny jako całość (nieruchomość+ruchomości) znajdujący się pod adresem: Stale 7, 39-400 Tarnobrzeg, w skład którego wchodzi:

1. Prawo wieczystego użytkowania gruntów - działek zabudowanych, nr: działki 62/18 i 62/19 o łącznej powierzchni 12065 m2, objętych księgami wieczystymi TB1T/00057271/5 i TB1T/00057277/7.

2. Zabudowania:

- budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni 1763 m2,

- budynek produkcyjno-administracyjny o powierzchni łącznej 831 m2,

- budynek biurowy o powierzchni 175 m2.

Nieruchomość jest ogrodzona, teren utwardzony nawierzchnią asfaltową. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz.

3. Ruchomości - maszyny, urządzenia i wyposażenie (80 pozycji wg operatu szacunkowego).

Za cenę nie mniejszą niż 75% ceny oszacowania, to jest:

- nieruchomość gruntowa z zabudowaniami 1.711.500 zł,

- ruchomości (maszyny i urządzenia) 365.378 zł.

Razem: 2.076.878 zł.

Obniżona cena stanowi jednocześnie cenę wywoławczą. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. Syndyk sprzeda nieruchomość działkę nr 2990 o pow. 0,1354 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW TB1S/00045558/3, położoną w Stalowej Woli przy ul. Energetyków za cenę nie mniejszą niż 75% ceny oszacowania to jest 36.750,00 zł.
Obniżona cena stanowi jednocześnie cenę wywoławczą. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wybór oferty podlega zatwierdzeniu przez Sędziego komisarza.
Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny obniżonej na rachunek masy upadłości: Zakład Produkcji Listew Ozdobnych WER-RAMA Roman Wierzbowski, Anna Wierzbowska-Wicherska spółka jawna w Stalowej Woli nr rachunku 64 1750 0012 0000 0000 2674 6507 oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Oferta na zakup przedsiębiorstwa WER-RAMA" w terminie do dnia 20 kwietnia 2018 r. na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.
Szczegółowe informacje o przedsiębiorstwie można uzyskać u syndyka, tel. 600279217.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek ujemnych konsekwencji z tytułu odstąpienia od sprzedaży.
W przypadku osób prawnych oferta na zakup przedmiotu przetargu powinna zawierać wszelkie zgody korporacyjne wymagane odrębnymi przepisami prawa.
Dokumenty przesłane wraz z oferta powinny być przedłożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem.
Po zakończeniu postępowania w sprawie sprzedaży, o której mowa powyżej, dokumenty złożone wraz z ofertą nie będą odsyłane.