III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15658.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 2/17
[BMSiG-14855/2018]

Syndyk masy upadłości Barbary Lombary ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym położonym w Nowej Dębie przy ul. ks. Łagockiego 4A, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze TB1T/00045738/0, działka ewid. nr 1029/2 o pow. 409 m2 zabudowanej budynkiem...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!