III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 15661.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 11/17
[BMSiG-15007/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wojciecha Kalinowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PW MERKAL Wojciech Kalinowski w Płocku, sygn. akt V GUp 11/17, zawiadamia, że syndyk złożył do akt sprawy opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego sporządzone na podstawie art. 319 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze przez biegłego sądowego Ryszarda Wyszogrodzkiego.

Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.