IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 15694.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-01-02 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 8561/18/425
[BMSiG-14870/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wypożyczalni maszyn i urządzeń budowlanych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 77.32.Z (Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych).

Liczba rekordów:
2 663

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 679

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, informuje, że wobec podmiotu: "POL-LKW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŻARACH, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2.01.2009 r. pod nr KRS 320916, z siedzibą w Żarach przy ul. (brak adresu) Sąd wszczął postępowanie mające na celu jego rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.

W związku z tym, Sąd na podst. art. 25c ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwraca się o udzielenie informacji czy ww. podmiot posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Jednocześnie Sąd wzywa do zgłaszania ewentualnych okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru - w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.