XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 98085.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-10-17 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17363/18/961]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowo-akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowo-akcyjnych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
4 201

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 024 433

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.04.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

WYKREŚLIĆ

1

1.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. VISTRA FUND SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI VISTRA FUND SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: 1)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI VISTRA FUND SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ADAM ARKADIUSZ CHABIOR - PREZES ZARZĄDU; PIOTR TADEUSZ WŁUDARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU; JOANNA AGATA KORDYS - WICEPREZES ZARZĄDU.

WPISAĆ

1.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. VISTRA FUND SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI VISTRA FUND SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI VISTRA FUND SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: ADAM ARKADIUSZ CHABIOR - PREZES ZARZĄDU; PIOTR TADEUSZ WŁUDARCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU.