Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 114537.
KRS 0000198045, REGON 004270618, NIP 7290110857
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-15 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6870/18/506]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Romi" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2018.04.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.2004

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.2005

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.2006

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.2007

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.2009

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2003 DO 31.12.2003

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2004 DO 31.12.2004

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2005 DO 31.12.2005

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2006 DO 31.12.2006

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2007 DO 31.12.2007

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2008 DO 31.12.2008

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2009 DO 31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2010 DO 31.12.2010

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2011 DO 31.12.2011

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2013 DO 31.12.2013

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2014 DO 31.12.2014

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2015 DO 31.12.2015

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2016 DO 31.12.2016

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2017 DO 31.12.2017

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2012 DO 31.12.2012