Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1579.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-09-27 r.
[BMSiG-1093/2018]

Likwidator Spółki "EURO- FINANZ SERVICE" Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 28/30, informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzanie Wspólników Spółki "EURO- FINANZ SERVICE" Sp. z o.o. w likwidacji w dniu 29 listopada 2017 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 31 grudnia 2017 r. Wzywa się wierzycieli...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!