Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1588.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-08-25 r.
[BMSiG-1039/2018]

Likwidator Spółki "BMM Consulting Sp. z o.o. w likwidacji" z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 37, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "BMM Consulting Sp. z o.o." z siedzibą w Wrocławiu, podjęło w dniu 05.12.2017 rok uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji z dniem 31.12.2017 rok. Wzywa się wierzycieli Spółki...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!