Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1595.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-11 r.
[BMSiG-1066/2018]

Likwidator MDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Olsztynie, ul. ks. Roberta Bilitewskiego 7 lok. 1, ogłasza, że na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 29.12.2017 r. otwarta została z dniem 29 grudnia 2017 r. likwidacja Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!