Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1596.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-08 r.
[BMSiG-1055/2018]

Zgromadzenie Wspólników spółki Grupa Producentów Rolnych POL-FERM Sp. z o.o. z siedzibą: Ciosaniec 14a, ogłasza, że uchwałą nr 1 z dnia 29 grudnia 2017 r., repertorium A 15924/2017, postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym na podstawie art. 279 k.s.h. wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swoje...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!