I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1606.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-03-11 r.
[BMSiG-952/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
420 470

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 852

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Śpiący Rycerz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (Spółka) z siedzibą we Wrocławiu, pierwszy wpis do KRS: 11.03.2009 r., zawiadamia, że w dniu 22.12.2017 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki.
Likwidatorami Spółki zostali ustanowieni: Ryszard Grzegorz Ptasiński oraz Łukasz Bogumił Zarawski.

Działając na podstawie art. 279 KSH, likwidatorzy wzywają wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności do Spółki w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.
Zgłoszenia wierzytelności należy dokonywać na adres Spółki: 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30 lokal 150.

Likwidatorzy
Ryszard Ptasiński
Łukasz Zarawski