I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1608.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-10 r.
[BMSiG-1122/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Biała Podlaska

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Biała Podlaska (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
8 034

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 4 stycznia 2018 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o likwidacji Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego TIK sp. z o.o., ul. Szymanowskiego 9, 21-500 Biała Podlaska, wpisanego do KRS pod nr. 0000186969 w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z s. w Świdniku.

W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem firmy.

Likwidator
Piotr Dragulski