III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1614.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GU 544/17
[BMSiG-1002/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie sygn. akt XV GU 544/17 ogłosił upadłość Doroty Dzitkowskiej (numer PESEL: (informacja ukryta) ), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493), wezwał wierzycieli, aby w terminie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!