III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1620.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 568/17
[BMSiG-1077/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 568/17 ogłosił upadłość dłużnika Adriana Mendzelewskiego, zamieszkałego w Tarnowskich Górach, nr PESEL (informacja ukryta) , będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!