III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1623.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 115/17 of, VI GUp 114/17 of
[BMSiG-35377/2017]

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 września 2017 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 115/17 of (VI GUp 114/17 of) ogłosił upadłość Józefa Pytel, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: (informacja ukryta), 43-450 Ustroń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!