III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1624.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GU 516/17
[BMSiG-996/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.12.2017 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 516/17 ogłosił upadłość Anny Płaszczykowskiej (numer PESEL: (informacja ukryta) ), nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczył syndyka Wiesława Kulawiaka (licencja 607), wezwał wierzycieli, aby w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!