III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 1631.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-02-01 r., sygnatura akt: VIII GU 292/17, VIII GUp 334/17
[BMSiG-1007/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
136 545

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm budownictwa drogowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 42.11.Z (Roboty związane z budową dróg i autostrad).

Liczba rekordów:
11 611

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 września 2017 r., sygn. akt VIII GU 292/17, ogłoszono upadłość dłużnika: WĄS-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000297983), obejmującą likwidację majątku.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Macieja Rejzerewicza. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Bienioszka, numer licencji doradcy 94.
Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 334/17.