III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1634.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GUp 434/17
[BMSiG-1084/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 12 grudnia 2017 r. w postępowaniu upadłościowym Mariusza Baraniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w miejscowości Warszawa, (informacja ukryta), PESEL (informacja ukryta)3, syndyk...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!