III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1644.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 1/17
[BMSiG-984/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Jarosława Jaworskiego, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 1/17, została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!