III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1651.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 98/17
[BMSiG-991/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że zostało sporządzone i w dniu 30 listopada 2017 r. złożone przez Syndyka masy upadłości pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Upadłej Marty Haczyk-Góralczyk (nr PESEL (informacja ukryta) ) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 98/17 Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!