III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1653.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 72/17 of
[BMSiG-1006/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Mikuli zamieszkałego: Zagwiździe, ul. Lipowa 17, poczta Murów (46-030), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 72/17 of, zawiadamia, że dnia 17 listopada 2017 roku syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!