III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1657.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 172/17 of
[BMSiG-966/2018]

Obwieszczen Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Mrowiec (PESEL (informacja ukryta) ), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 172/17 of) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 20 listopada 2017 r., którą można przeglądać w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!