III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1660.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 23/16 of
[BMSiG-910/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Sabiny Pawełczyk, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 23/16 of, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!