III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1670.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 99/17 of
[BMSiG-1050/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Sobolewskiej, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 99/17 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi dnia 21 sierpnia 2017 r., którą można przeglądać w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!