III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 1683.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XI GUp 200/15
[BMSiG-944/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 200/15 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości upadłego Lucyny Traczyk, zam. w Pile, obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii III i IV. Plan ten można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!