III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 1687.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 45/17
[BMSiG-1090/2018]

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 21 grudnia 2017 r. wydanym na rozprawie zostało umorzone postępowanie upadłościowe Przemysława Borgosza, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 49110 ust. 2 Prawa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!