III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 1690.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GUp 83/16
[BMSiG-1071/2018]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym upadłej Żanety Lenckiej, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju, o numerze PESEL (informacja ukryta) , będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 83/16, wydał w dniu 18 października 2017 roku postanowienie o umorzeniu...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!