III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1697.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1999-11-30 r., sygnatura akt: V GU 332/17
[BMSiG-1064/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu ostrowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie ostrowieckim (woj. świętokrzyskie).

Liczba rekordów:
14 897

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
426 582

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2017 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w sprawie z wniosku dłużnika ELKOM OUTSOURCING SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr KRS 0000480694 o ogłoszenie upadłości dłużnika ELKOM OUTSOURCING SP. Z O.O. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr KRS 0000480694, z urzędu w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika postanawia:

1. zabezpieczyć majątek dłużnika ELKOM OUTSOURCING SP. Z O.O. z siedzibą z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, nr KRS 0000480694 poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Skrzypka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 254;

2. wysłuchać tymczasowego nadzorcę sądowego zobowiązując go do przesłania do sądu oświadczenia na piśmie w formie sprawozdania z czynności, w którym wskaże, czy wskazane we wniosku wierzyciela i załączonych do niego dokumentach okoliczności uzasadniające ogłoszenie upadłości faktycznie zachodzą, jaki jest stan i wartość majątku dłużnika, jakie będą prawdopodobne koszty postępowania upadłościowego w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika oraz czy majątek dłużnika (po uwzględnieniu istniejących ewentualnie obciążeń hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską) wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarczy jedynie na zaspokojenie tych kosztów, a także, czy jest prawdopodobne, że obciążenia majątku dłużnika są bezskuteczne według przepisów ustawy albo że dokonane zostały w celu pokrzywdzenia wierzycieli, jak również czy jest prawdopodobne, że dłużnik dokonał innych czynności prawnych bezskutecznych według przepisów ustawy, którymi wyzbył się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania, a okoliczności sprawy wskazują, że zastosowanie przepisów o bezskuteczności i zaskarżeniu czynności upadłego doprowadzi do uzyskania majątku o wartości przekraczającej przewidywaną wysokość kosztów - w terminie 2 tygodni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.