III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1703.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: X GUp 742/17
[BMSiG-1056/2018]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kuleja, sygn. akt X GUp 742/17, biegły ukończył i złożył sędziemu komisarzowi do akt opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości lokalowej nr 44 położonej w Piasecznie w budynku przy ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!