III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1710.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 90/16 of
[BMSiG-1025/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości Zofii Przystarz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 90/16 of) ogłasza, że w biurze syndyka przy ul. Szczęśliwej 38A/2 we Wrocławiu w dniu 7.02.2018 r. odbędzie się publiczny konkurs ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż:

1. nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 15, AM-1, obręb Strupina, o powierzchni 336 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, położonej przy ul. Rynek 3 w Strupinie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1W/00000461/9 - za cenę nie niższą niż 97.250,00 zł, co stanowi 50% ceny oszacowania wynoszącej 194.500,00 zł;

2. nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 37/2, AM-1, obręb Strupina, o powierzchni 992 m2, zabudowanej drewnianą altaną, położonej przy ul. Rynek w Strupinie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00000461/9 - za cenę nie niższą niż 13.194,00 zł, co stanowi 50% ceny oszacowania wynoszącej 26.388,00;

Regulamin konkursu dostępny jest w biurze syndyka, na stronie www.syndykwroclaw.com.pl i www.agenda.wroc.pl.
Więcej informacji: pod nr tel. 503-509-165 lub e-mail: biuro@ syndykwroclaw.com.pl.
Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu.
Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.