III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 1715.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 106/16
[BMSiG-913/2018]

Sędzia komisarz SSR Iwona Róziewicz zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13 grudnia 2017 r. w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Jasiny (sygn. akt V GUp 106/16), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL (informacja ukryta) , wniosku syndyka o zatwierdzeniu warunków przetargu postanawia: 1. zatwierdzić ustalone pismem syndyka masy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!