IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 1729.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-11 r., sygnatura akt: KI. X Ns-Rej. KRS 14615/17/245
[BMSiG-1060/2018]

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie KI. X Ns-Rej. KRS 14615/17/245 o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu spółki Autoplanet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 116868 - adres: ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce. Sąd wzywa wszystkie osoby, których uzasadniony...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!