IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 1747.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-07-30 r., sygnatura akt: VIII Ns-Rej. KRS 24838/17/299
[BMSiG-1033/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 25b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2013.1203 z późniejszymi zmianami) ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie z urzędu podmiotu ZHEN HUA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bartoszycach, KRS 0000310925, adres siedziby:...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!