V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1754.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 164/17
[BMSiG-933/2018]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia, w Wydziale I Cywilnym, w sprawie oznaczonej sygn. akt I Ns 164/17 toczy się postępowanie z wniosku Pauliny Niny Dawidowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Abramie Symchu Eizenmanie Grünbergu vel Grinbergu, synu Eliasa Jakuba i Gitli z domu Ajzenman, urodzonym dnia 27 grudnia 1904 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie, zmarłym w dniu 1 stycznia 1947 roku.

Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, by w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.