V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 1756.
SĄD REJONOWY W PRUSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 1213/17
[BMSiG-1031/2018]

W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1213/17 toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Rutkowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Helenie Rutkowskiej, zmarłej w dniu 22 kwietnia 2017 r. w Otwocku, ostatnio stale zamieszkałej w Czubinie. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!