IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1765.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GRp 12/17
[BMSiG-1111/2018]

Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Mariana Cichewicza, PESEL (informacja ukryta) , działającego jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, NIP 7530003352 , położone w Wójcicach 2, 48-385 Otmuchów, postępowanie jest prowadzone pod numerem sygn. akt V GRp 12/17, zawiadamia, że dnia 15 grudnia 2017 roku w trybie art. 97 ust. 1 Prawa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!