IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1772.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-02-14 r., sygnatura akt: V GRs 3/16
[BMSiG-908/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza wykonawców instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 43.22.Z (Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych).

Liczba rekordów:
42 097

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu krapkowickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie krapkowickim (woj. opolskie).

Liczba rekordów:
6 863

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PAGA - PRO - spółka z o.o. w Krapkowicach, KRS nr 0000451266 (sygn. akt V GRs 3/16), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 listopada 2017 r. oraz 4.01.2018 r.:

- na podstawie art. 98 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego został zatwierdzony spis wierzytelności przekazany Sędziemu komisarzowi w dniu 4.08.2017 r. oraz w dniu 25.08.2017 r.