IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Pozycja 1774.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-05 r., sygnatura akt: VIII GRp 6/16
[BMSiG-926/2018]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
111 417

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa podlaskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie podlaskim.

Liczba rekordów:
189 845

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Nadzorca wykonania układu, zawartego przez dłużnika Przedsiębiorstwo Remontów i Budownictwa Ogólnego sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Suwałkach w przyspieszonym postępowaniu układowym w sprawie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 6/16, złożył sprawozdania dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu za okres od dnia 2 czerwca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., oraz za okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r.