X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 1779.
[BMSiG-40803/2017]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Sprawozdanie finansowe (PDF)