X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 1781.
[BMSiG-30498/2017]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za rok obrotowy od 01. 01. 2016 r. do 31.12. 2016 r.

Sprawozdanie finansowe (PDF)