XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 10007.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-07-19 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/38101/17/113]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
27 395

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
538 558

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2017 R., REPERTORIUM A NUMER 7934/2017 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA AGNIESZKĘ SZTYLAK, Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGNIESZKA ZIELIŃSKA - JAROCHA - NOTARIUSZ, AGNIESZKA SZTYLAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (61-757) PRZY UL. GARBARY 95 A - D LOKAL NUMER 7, ZMIENIONO § 8 I § 9 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSELIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON302212961

WYKREŚLIĆ

10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ

WPISAĆ

10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ

Podrubryka 1.

2

1.Wartość wkładu wniesionego19.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE