XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 10084.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-06-29 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47962/17/184]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 023 075

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu warszawski zachodniego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w powiecie warszawski zachodnim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
21 222

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina LESZNO miejscowość CZARNÓW-TOWARZYSTWO

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość PŁOCHOCIN

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość CZARNÓW-TOWARZYSTWO nr domu 2 A kod pocztowy 05-084 poczta LESZNO kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość PŁOCHOCIN ulica UL. LIPOWA nr domu 5 kod pocztowy 05-860 poczta PŁOCHOCIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki06.06.2017R., REPERTORIUM A NR 2125/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W OŻAROWIE MAZOWIECKIM, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - PAR. 3 I PAR. 11

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTOSIK
2.ImionaMARIA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH /JEDEN TYSIĄC/.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJANISZEWSKI
2.ImionaPAWEŁ JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH /JEDEN TYSIĄC/.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBOCHYŃSKI
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH /JEDEN TYSIĄC/.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJAWORSKI
2.ImionaSŁAWOMIR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH /JEDEN TYSIĄC/.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTOSIK
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOBOSZ
2.ImionaPRZEMYSŁAW JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTOSIK
2.ImionaMARIA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSYNDOMAN
2.ImionaSYLWIA WIKTORIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARTOSIK
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOBOSZ
2.ImionaPRZEMYSŁAW JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

WYKREŚLIĆ

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

40

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

41

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

42

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

43

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

44

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

45

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

46

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

47

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

48

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

49

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

50

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

51

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

52

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

53

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

54

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

55

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

56

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

57

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

58

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

59

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

60

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

61

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

62

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

63

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

64

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

65

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

66

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

67

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

68

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

69

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

70

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

71

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

72

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

73

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

74

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

75

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

76

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

77

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

78

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

79

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

80

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH

81

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

82

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

83

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

84

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

85

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

86

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

87

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

88

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

89

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

90

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

91

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

92

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

93

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

94

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA