XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 9719.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-05 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/36/18/394]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Chełm

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Chełm (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
7 916

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gorzów Wielkopolski

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Gorzów Wielkopolski (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
18 853

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
3.Firma, pod którą spółka działaDZ U. OLECHNO M. BUDYNEK SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
2.Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ nr domu 8 nr lokalu 1U kod pocztowy 15-097 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki15.12.2017 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ DZ SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ DZ U. OLECHNO M. BUDYNEK SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ART.26 PAR.4 KSH. 15.12.2017 R. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DZ S.C. WSPÓLNICY: URSZULA OLECHNO, MARCIN BUDYNEK

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaDZ SPÓŁKA CYWILNA, 2., CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
5.Numer REGON365170073
6.Numer NIP9662105642

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLECHNO
2.ImionaURSZULA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUDYNEK
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLECHNO
2.ImionaURSZULA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUDYNEK
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW