XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 9802.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-05 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/90546/17/280]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza hoteli, moteli i pensjonatów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania).

Liczba rekordów:
8 406

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 035 701

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaHELPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TUŻYCKA nr domu 8 nr lokalu 7 kod pocztowy 03-683 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki08.12.2017 R., REP. A NR 4502/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE OLIMPIA BALCERZAK

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIŃCZUK
2.ImionaEMILIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 800 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPALIUKH
2.ImionaVITALII Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PROKURENT SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPALIUKH
2.ImionaVITALII Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoZIŃCZUK
2.ImionaEMILIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN