XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 9883.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2018-01-05 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/38044/17/499]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa łódzkiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w województwie łódzkim.

Liczba rekordów:
382 669

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza oddziałów zagranicznych przedsiębiorców

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich oddziałów zagranicznych przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze REGON.

Liczba rekordów:
2 411

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuM.G. MAX LLC ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyM.G. MAX LLC LIMITED LIABILITY COMPANY
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaWYOMING SECRETARY OF STATE 2017-000762342 STATE WYOMING, OFFICE OF THE SECRETARY OF STATE
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoUSA/STAN WYOMING
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZDUŃSKOWOLSKI gmina ZDUŃSKA WOLA miejscowość ZDUŃSKA WOLA
2.Adresmiejscowość ZDUŃSKA WOLA ulica UL. WODNA nr domu 22 nr lokalu 2 kod pocztowy 98-220 poczta ZDUŃSKA WOLA kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI jednostka podziału terytorialnego STAN WYOMING miejscowość CHEYENNE ulica PONY EXPRESS RD. nr domu 810 nr lokalu kod pocztowy 82009 poczta CHEYENNE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyJEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROGACKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBURSKI
2.ImionaGRZEGORZ SEWERYN Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoROGACKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

2

1.NazwiskoBURSKI
2.ImionaGRZEGORZ SEWERYN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH