Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 9937.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-20 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/37791/17/537]

W dniu 2018.01.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.08.2017 R. - ZMIENIONO §1 UST.2 UMOWY SPÓŁKI

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

WPISAĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE